telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu

Mail lista

Ova lista ce se koristiti
samo u cilju Vase informisanosti
o promenama na sajtu.

Upisite mail adresu preko
koje zelite da pratite
informacije i pritisnite
dugme "Prijava".

Po izvrsenoj prijavi,
potrebno je da preko
mail-a pod kojim ste se
registrovali autorizujete
Vas zahtev.


  mobilna telefonija - GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS (General Packet Radio Service) je protokol koji omogucava prenos podataka bezicnim putem kroz GSM mrezu. GPRS je zapravo dodatak danasnjim protokolima CSD (Circuit Swiched Data) i SMS  (Short Message Service). Kod CSD protokola se susrecemo sa ogranicenjem brzine prenosa podataka od 9600 bit/s, a prilikom slanja SMS poruka nailazimo na ogranicenje od maksimalno 160 alfanumerickih znakova po poruci.

Bitno je napomenuti da skracenica GPRS moze da podseca na GPS (Global Positioning System), ali ovaj protokol nema nikakve veze sa sistemom za globalno pozicioniranje.

KARAKTERISTIKE

-Brzina prenosa podataka
Teorijska maksimalna brzina prilikom koriscenja GPRS-a je 171.2 kbit/s i moze se postici ukoliko se istovremeno koristi svih osam kanala za prenos podataka. Svaki kanal omogu
cuje 21.4 kbit/s. U praksi, brzina prenosa zavisi od nekoliko faktora: limitiranost brzine prenosa usled samih karakteristika mobilnog telefona, jacina signala operatera mobilne telefonije, udaljenost mobilnog uredjaja od bazne stanice i drugo.

-Uvek On Line
Slicno kao i kod SMS protokola, kad god je ukljucen mobilni uredjaj koji podrzava GPRS protokol ne postoji potreba za klasicnim povezivanjem prilikom koriscenja GPRS servisa. Brzina povezivanja je gotovo trenutna. Zato se cesto kaze da su GPRS korisnici uvek On Line.

-Placanje servisa prema kolicini prenetih podataka
Primenom savremene tehnologije i konceptom samog protokola, GPRS je servis koga operateri mobilne telefonije naplacuju iskljucivo prema kolicini prenetih podataka, a ne prema utrosenom vremenu.

-Novi servis je relativno jeftin sa stanovistva operatera
Sobzirom da GPRS koristi iste frekvencije postojecih GSM mreza (GSM 900/1800/1900), a veoma se lako nadogradjuje na postojecu strukturu, uvodjenje ovog servisa je relativno jeftino kada se poredi sa uvodjenjem 3G/UMTS (
Universal Mobile Telephone Service) u buducnosti.

-GPRS podrzava IP i X.25 protokole
GPRS je zasnovan na principu prenosa paketa. Prenos podataka kroz mre
zu ide po tipu paketa, koji se ponavljaju dokle god od strane onoga ko prima ne stigne potvrda o ispravnom prijemu. Zahvaljujuci ovoj karakteristici, GPRS omogucava integraciju sa IP (Internet Protocol) i X.25 protokolom. To znaci da se svaka IP ili X.25 aplikacija, posredstvom GPRS protokola, moze koristiti preko GSM konekcije.

Sve sto je potrebno da bi mogao da se koristi GPRS servis je da korisnik poseduje mobilni telefon koji podrzava ovaj protokol, da operater mobilne telefonije omogucava GPRS servis i da korisnik ima aktiviranu GPRS uslugu kod mobilnog operatera.

Ostali tekstovi:
neki od modela telefona koji podrzavaju GPRS protokol