telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu mobilna telefonija - GSM mrezni kodovi

Sadrzaj:
Promena PIN kodova (Changing PIN Codes)

Odblokiranje telefona (Unblocking Phone)
Prikaz IMEI (Displaying IMEI)
Preusmeravanje svih poziva (Call Diverting)
Zabrana poziva (Call Barring)
Poziv na cekanju (Call Waiting)
Identifikacija poziva (Call Line Identity - CLI)


Promena PIN kodova (Changing PIN Codes)
PROMENA PIN1
* * 04 * STARI PIN1 * NOVI PIN1 * NOVI PIN1 # [SEND]
PROMENA PIN2
* * 042 * STARI PIN2 * NOVI PIN2 * NOVI PIN2 # [SEND]

Sadrzaj

Odblokiranje telefona (Unblocking Phone)
ODBLOKIRANJE PIN1
* * 05 * PUK * NOVI PIN1 * NOVI PIN1 # [SEND]
ODBLOKIRANJE PIN2
* * 052 * PUK2 * NOVI PIN2 * NOVI PIN2 # [SEND]

Sadrzaj

Prikaz IMEI (Displaying IMEI)
* # 06 #

Sadrzaj

Preusmeravanje svih poziva (Call Diverting)
Trenutno (Immediate)

AKTIVIRANJE: * * 21 * BROJ # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # # 21 # [SEND]
PROVERA: * # 21 # [SEND]
S kasnjenjem (Time Delay)

AKTIVIRANJE: * * 002 * BROJ * * (vreme od 5 do 30 sekundi) # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # # 002 # [SEND]
PROVERA: * # 002 # [SEND]
Uslovno (Conditional)

AKTIVIRANJE: * * 004 * BROJ * * (vreme od 5 do 30 sekundi) # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # # 004 # [SEND]
PROVERA: * # 004 # [SEND]
Bez javljanja (No Answer)
AKTIVIRANJE: * * 61 * BROJ * * (vreme od 5 do 30 sekundi) # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # # 61 # [SEND]
PROVERA: * # 61 # [SEND]
Ako ste nedostupni (Unreachable)

AKTIVIRANJE: * * 62 * BROJ # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # # 62 # [SEND]
PROVERA: * # 62 # [SEND]
Na zauzece (Busy)

AKTIVIRANJE: * * 67 * BROJ # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # # 67 # [SEND]
PROVERA: * # 67 # [SEND]
Deaktiviranje svih preusmeravanja (All Call Forwarding)

# # 002 # [SEND]

Sadrzaj

Zabrana poziva (Call Barring)
Zabrana svih odlazecih poziva (Barring All Outgoing Calls )

AKTIVIRANJE: * 33 * SIFRA# [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 33 * SIFRA # [SEND]
PROVERA: * # 33 # [SEND]
Zabrana svih odlazecih medjunarodnih poziva (Barring All Outgoing International Calls)

AKTIVIRANJE: * 331 * SIFRA# [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 331 * SIFRA # [SEND]
PROVERA: * # 331 # [SEND]
Zabrana svih odlazecih medjunarodnih poziva sem do svoje zemlje
Barring All Outgoing International (except to home country) Calls

AKTIVIRANJE: * 332 * SIFRA# [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 332 * SIFRA # [SEND]
PROVERA: * # 332 # [SEND]
Zabrana svih dolazecih poziva (Barring All Incoming Calls)

AKTIVIRANJE: * 35 * SIFRA # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 35 * SIFRA # [SEND]
PROVERA: * # 35 # [SEND]
Zabrana svih dolazecih poziva dok ste van svoje zemlje
(Barring All Incoming Calls Whilst Outside Home Country)

AKTIVIRANJE: * 351 * SIFRA # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 351 * SIFRA # [SEND]
PROVERA: * # 351 # [SEND]
Zabrana svih poziva (Barring All Calls)

AKTIVIRANJE: * 330 * SIFRA # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 330 * SIFRA # [SEND]
PROVERA: * # 330 # [SEND]

Sadrzaj

Poziv na cekanju (Call Waiting)
AKTIVIRANJE: * 43 # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 43 # [SEND]
PROVERA: * # 43 # [SEND]

Sadrzaj

Identifikacija poziva (Call Line Identity - CLI)
Odlazeceg

AKTIVIRANJE: * 31 # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 31 # [SEND]
PROVERA: * # 31 # [SEND]
Dolazeceg

AKTIVIRANJE: * 30 # [SEND]
DEAKTIVIRANJE: # 30 # [SEND]
PROVERA: * # 30 # [SEND]