telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu

Mail lista

Ova lista ce se koristiti
samo u cilju Vase informisanosti
o promenama na sajtu.

Upisite mail adresu preko
koje zelite da pratite
informacije i pritisnite
dugme "Prijava".

Po izvrsenoj prijavi,
potrebno je da preko
mail-a pod kojim ste se
registrovali autorizujete
Vas zahtev.


 



 

 

 

 

 

 pejdzing - ostali modeli pejdzera
Adobe Reader  Motorola User's Manual - English

 

Numericki pejdzeri Alfanumericki pejdzeri
Bravo Classic (129k) Advisor Gold (186k)
Bravo Express (87k) Advisor Elite (220k)
Express Extra (161k)