telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu

Mail lista

Ova lista ce se koristiti
samo u cilju Vase informisanosti
o promenama na sajtu.

Upisite mail adresu preko
koje zelite da pratite
informacije i pritisnite
dugme "Prijava".

Po izvrsenoj prijavi,
potrebno je da preko
mail-a pod kojim ste se
registrovali autorizujete
Vas zahtev.


 


 

 

 

 

 


 pejdzing - alfanumericki i numericki pejdzeri
Philips Two Can

alfa-numericki pejdzer
jednolinijski displej
kapacitet memorije je do 4800 karaktera
mogucnost izbora razlicitih zvucnih signala
sat, alarm
osvetljenje displeja