shop on-line - Tritel

Telefonska mikro uticnica
sa ugradjenim uredjajem za odvojen rad dva telefona

U slucaju kada imate dva telefonska aparata, automatski se, prilikom dizanja slusalice jednog aparata, iskljucuje drugi aparat. Indikaciju, koji aparat je u funkciji, daju dve lampice koje se nalaze na samoj uticnici. Mikrouticnica je standardnih dimenzija i moze se ugraditi na mesto postojece uticnice u zidu. Pogodna je za zastitu od prisluskivanja sa drugog aparata kao i za prevenciju od gubitka veze fax ili modemskih uredjaja koji su u radu.

Cena: 750 dinara

Telefonska mikro uticnica

 

 

Telefonska mikro uticnica Telefonska mikro uticnica