telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu telefonski saobracaj

Cene u telefonskom saobracaju

cene vaze od 07.10.2002.
U cenama svih usluga sadrzan je porez na promet (17%) i poseban savezni porez na promet (3%)

CENA TELEFONSKOG IMPULSA

I kategorija 0,3644 din.
II kategorija 0,6023 din.

CENE TELEFONSKIH USLUGA U MEDJUNARODNOM SAOBRACAJU

ZONA CENA *
I 16,86 din.
II 20,80 din.
III 24,50 din.
IV 44,56 din.
V 53,46 din.
* cena za I kategoriju pretplatnika (obracunava se za 1 minut razgovora)

CENE TELEFONSKIH USLUGA U MEDJUMESNOM SAOBRACAJU

ZONA RELACIJA IMPULSNI INTERVAL CENA *
I izmedju centrala iste mesne mreze 30 sek. 0,73 din.
II izmedju centrala raznih mreznih grupa
(udaljenost glavnih centrala do 200 km.)
15 sek. 1,46 din.
III izmedju centrala raznih mreznih grupa
(udaljenost glavnih centrala preko 200 km.)
8 sek. 2,73 din.
IV izmedju centrala fiksne telefonske mreze i centrala mreze mobilnih telefonskih veza 2 sek. 10,93 din.
* cena za I kategoriju pretplatnika (obracunava se za 1 minut razgovora)

ZASNIVANJE PRETPLATNICKOG ODNOSA ZA ANALOGNE TELEFONSKE PRIKLJUCKE:
-  I kategorija 6000,00 din.
- II kategorija 12000,00 din.


PRETPLATA:
I kategorija 48,00 din. dvojnicki broj 36,00 din.
II kategorija 46,07 din. dvojnicki broj 34,55 din.

U periodu slabog saobracaja:

  1. cena razgovora za medjunarodni telefonski saobracaj je nepromenjena
  2. cena razgovora za medjumesni telefonski saobracaj je niza za 50 %
  3. impulsni interval u lokalom telefonskom saobracaju je na 4 minuta.

Van perioda slabog saobracaja cena razgovora za lokalni telefonski saobracaj u trajanju od 2 minuta je jednaka ceni jednog impulsa.

PERIOD SLABOG SAOBRACAJA JE:
radnim danom: 15-17 casova i 21-07 casova,
vikendom: od subote od 21 cas do ponedeljka do 07 casova, kao i prvog dana drzavnog praznika.

DIGITALNA MREZA SA INTEGRISANIM USLUGAMA - ISDN

Vrste pristupa

Zasnivanje ISDN Pretplat. Odnosa

Mesecna pretplata

ISDN2 Privatni pretplatnici

15.000,00 din. 215,57 din.

ISDN2 Poslovni pretplatnici

18.000,00 din. 277,86 din.

ISDN2 (otkaz) Poslovni i privatni korisnici

7.122,42 din -

ISDN 30 koji nisu Internet i Audiotex provajderi

80.000,00 din. 5.000,00 din.
ISDN 30 koji su Internet i Audiotex provajderi 110.000,00 din 50.000,00 din

Za primarni pristup popust za otkaz :
-30 analognih TF prikljucaka 18374,57 dinara
-manje od 30 � po jednom otkazanom prikljucku 612,49 dinara.