telefonski saobracaj
mobilna telefonija
pejdzing
audio komunikacije
video komunikacije

shop on-line
o nama
mali oglasi
diskusije
reklama na webu

Mail lista

Ova lista ce se koristiti
samo u cilju Vase informisanosti
o promenama na sajtu.

Upisite mail adresu preko
koje zelite da pratite
informacije i pritisnite
dugme "Prijava".

Po izvrsenoj prijavi,
potrebno je da preko
mail-a pod kojim ste se
registrovali autorizujete
Vas zahtev.


 


 

 

 

 

 


 telefonski saobracaj - Impuls Pro
 

Uputstvo za koriscenje

Na ovoj strani imate mogucnost obracuna potrosenih impulsa za razgovor koji odgovara zadatim parametrima.

U deo za racunanje ulazite klikom na dugme 'Otvori prozor za racunanje!'. Jedini parametar ciji je unos neophodan je tip razgovora, i bez unosa tog parametra, nastavak rada sa Applet-om nije moguc.

Unos zone potreban je kod medjugradskog i medjunarodnog razgovora, dok je kod lokalnog razgovora potreban unos tipa centrale. Detalje o zonama za medjugradski i medjunarodni razgovor mozete videti ovde. Ukoliko ste u Beogradu i broj telefona vam pocinje cifrom 3, onda treba pri lokalnom razgovoru izabrati za tip centrale digitalnu, a za (skoro) sve ostale pocetne cifre broja telefona treba izabrati za tip centrale elektromehanicku.

Klik na dugme 'Trenutno vreme' u odgovarajuce polje (pocetno ili zavrsno vreme) unosi trenutno vreme i, ukoliko je nedelja, aktivira se odgovarajuca opcija, a ako nije nedelja, a opcija je aktivirana, deaktivira se.

Autor Applet-a: Aljosa V. Obuljen, mailto:a.obuljen@sezampro.yu, http://www.sezampro.yu/~a.obuljen.